FSD-T598
Loading...

产品型号:FSD-T598

 半自动多功能轮胎拆装机,适用于轮辋直径为14"-42"的工业、农业、工程车轮胎。

 

   技术参数

  

              轮辋直径                           14"-42"

                            最大车轮重量                                        1600kg

                            最大车轮宽度                                        1050mm

                            最大轮胎直径                                        2300mm

                液压动力单元                       2.2kW 380V-3Ph-50Hz(220V 可选)

                   齿轮箱电机                         2.2kW 380V-3Ph-50Hz(220V 可选)

                胎边压力                           3300kg

                移动控制手柄电压                   24V

                设备净重                           758kg

                设备占地面积                       2500×2000mm

                电压                               220/400V 50/60Hz 1P/3P (可选)

                设备毛重                           850kg

                包装尺寸 (长×宽×高)              2130×1850×1090(mm)

 

 

  ● 可选配件

         
                   铝合金轮辋保护套                                  意大利动力单元

                 铝合金轮辋保护圈                                                                                                       真空胎压滚
  ● 标准配件